Bestuur

Het bestuur van Stichting Actief

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

De heer M.G.H.M. Moonen (voorzitter)

Mevrouw T.M. Liebers – van Rooy (penningmeester en secretaris)

Mevrouw A.M.C. Wolters – Arts

De heer R.E.G. Salters

De heer H.M.T. Vens

 

De bestuurders ontvangen geen beloning.

 

Personeel in dienst van Stichting Actief wordt beloond volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.