Over Stichting Actief

Gemotiveerde mensen kans geven op de arbeidsmarkt

Onze doelstelling

Re-integratie op de arbeidsmarkt

Stichting Actief creëert werkervaringsplaatsen voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. We werken nauw samen met uiteenlopende partijen en ondernemers in het Land van Cuijk om deze mensen de kans te bieden door te stromen naar regulier werk.

Samenwerkingen zijn onder andere met Dichterbij, IBN en GGZ. Ook krijgt Stichting Actief opdrachten vanuit de gemeente Land van Cuijk, reclassering, maar ook vanuit de gemeente Bergen en Mook-Middelaar. Sommige werknemers van Stichting Actief komen vanuit de Participatiewet, Sociale Werkvoorziening, WMO, re-integratie via het 2e spoortraject en Wet poortwachter.

Samenwerking Dichterbij
IBN
GGZ Stichting Actief Cuijk en Boxmeer
Kringloopwinkel Boxmeer en Cuijk

Kringloopbedrijf: recycling én werkgelegenheid

Om deze werkgelegenheid te creëren én om afvalstromen zo veel mogelijk te beperken verzamelt het kringloopbedrijf van Stichting Actief gebruikte artikelen in. Dit doen we in opdracht van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk.

De werkzaamheden van onze gemotiveerde medewerkers bestaan uit het ophalen van herbruikbare goederen bij particulieren en bedrijven, en het sorteren, schoonmaken, repareren en verkopen van deze bruikbare spullen. Ook voeren zij onbruikbare producten of onderdelen af naar milieustraten. Een speciale dienst van Stichting Actief is het ophalen van koel- en vrieskasten en het uitzetten van kliko’s en andere inzamelmiddelen.

Kringloopwinkel Boxmeer en Cuijk

Ons werk-gebied

Waar wij actief zijn

Met werkgelegenheidsprojecten en sociale activering zijn wij actief in de gemeenten Land van Cuijk, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Hier zamelen we ook herbruikbare goederen in. In overleg halen we ook spullen op in andere plaatsen in Noordoost-Brabant en Limburg.

Gemeente Gennep

Bestuur

Het bestuur van Stichting Actief

Ons bestuur bestaat uit 5 leden. Er is gekozen voor een toezichthoudend bestuur dat de uitgangspunten in acht neemt, van de Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het bestuur heeft een groot deel van zijn taken gedelegeerd aan de directie. Die op zijn beurt belast is met de algemene en dagelijkse sturingen. Aangaande Stichting Actief, legt hij verantwoording af aan het bestuur. Dit wordt gedaan in de bestuursvergaderingen die 5 á 6 maal, per jaar gehouden worden.

Stichting Actief volgt de wet WBTR en deze zijn in de statuten opgenomen.

 

ANBI

Stichting Actief is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Om deze status te krijgen dient een organisatie transparant te zijn. Daarom zijn er sinds 1 mei 2017 diverse gegevens openbaar. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de betreffende stichtingen te worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De volgende gegevens kunt u terugvinden op onze website:

  • Naam en Contactgegevens.
  • Het Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN).
  • De bestuurssamenstelling, de namen van de bestuursleden en het beloningsbeleid
  • De Doelstelling en een beknopt beleidsplan.
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
  • Een financiële verantwoording.

Downloads

Meer zien? 

Loop eens binnen in één van onze winkels in Boxmeer of Cuijk.

Contact

Kringloopwinkel Boxmeer

Valendries 24
5831 DV Boxmeer

Kringloopwinkel Cuijk 

De Lange Beijerd 1
5431 NR Cuijk

E-mail: info@stichtingactief.nl

 

Tel: 0485 -33 90 90
Bereikbaar van :

Maandag tot en met Donderdag van :

8.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 14.00

Van 10:30 en 11:00 staat het antwoordapparaat aan. 

Openingstijden winkel en inname goederen 2023

Boxmeer & Cuijk

Winkel:

Dinsdag tot en met Vrijdag: 10.00 – 17.00

Zaterdag: 10.00 – 16.00

 

Inname goederen:

Dinsdag tot en met Vrijdag: 10.00 – 17.00

Zaterdag: 10.00 – 16.00

Gesloten met Carnaval (20 en 21 februari 2023), Pasen (9 en 10 april 2023) , Koningsdag (27 april 2023) Bevrijdingsdag (5 mei 2023), Hemelvaart (18 mei 2023) & Pinksteren (28 en 29 mei 2023)