Kringloopbedrijf

Recycling verlengt de levensduur van artikelen en geeft mensen de kans tegen aantrekkelijke prijzen goede producten aan te schaffen.
Om afvalstromen zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd werkgelegenheid te creëren, zamelt het kringloopbedrijf van Stichting Actief in opdracht van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk gebruikte artikelen in.

Werkzaamheden
Ophalen van herbruikbare goederen bij particulieren en bedrijven, sorteren, schoonmaken, selectief repareren van witgoed
(wasmachines e.d.) en bruingoed (radio’s, televisies, dvd- spelers), afvoeren van onbruikbare producten of onderdelen naar milieustraten, verkoop in kringloopwinkels.
Een speciale dienst is het in opdracht van het regionaal milieubedrijf ophalen van koel- en vrieskasten en het uitzetten van kliko’s en andere inzamelmiddelen.