ANBI

 

De stichting Actief is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Om deze status te krijgen dient een organisatie transparant te zijn. Daarom zijn er sinds 1 mei 2017 diverse gegevens openbaar. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de betreffende stichtingen te worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De volgende gegevens kunt u terugvinden op onze website:

  • Naam en Contactgegevens.
  • Het Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN).
  • De bestuurssamenstelling, de namen van de bestuursleden en het beloningsbeleid
  • De Doelstelling en een beknopt beleidsplan.
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
  • Een financiële verantwoording. 

 

Downloads: